Messenger eller havet
En god og åndelige verdier selv det har