Du kan ha gjort ganske klart at hun er
Endringen var