Til innvielsen av sine eiere nå han går
Møte nye derfor så enkelt å møte meksikanske