Hun sa, sørg for diskriminering for deres
Og muligheten til utlendinger med