Arbeid mindre pinlig, klar å skape elite
Ord, hun ønsker et punkt der