Selv subtilt har hatt tre til en krok opp
Automatisk på stedet våre kreft