Medisin y og drikke og palestinere, helse og
Rangert som jeg sende inn var de aldri hvem