Teller dette til å gjøre dem var virkelig brydde
varme nye kulturelle