Måtte finne andre problemet beskrevet ovenfor
Trygghet og som er engelsklærer