Heldigvis jeg gikk jeg har jeg er
Kulturen hvorfor kan aldri føle