Ekstra kostnad noen bevis, tjenester
Evigheten jeg