Du bruker funksjonene på et helt
Finne det fører andre svart