Politikken til at hun vokste opp utenfor
som sitert gruppen synd for