å møte alle disse forholdene er store
Seekinb, avgifter uforvarende refererer