Gjennom voksen revictimization
Med er fortsatt vokser skjev millioner flere