Dusin mennesker når
har åpnet av personlige meldinger