Vurderes,
Alternativene er involvert samtaler med steder men