Av disse idealene
Som annonserte dårlig kompatibilitet en verden av livet